XalqOnline

Dili dəyiş

az

Banka verilmiş reytinqlər barədə məlumat

Banka verilmiş reytinqlər barədə məlumat: reytinq agentliyinin adı, reytinqin verilməsi tarixi, bankın cari və əvvəlki reytinqi

Moody’s Investors Service beynəlxalq reytinq agentliyi tərəfindən təqdim olunan reytinq:

Tarix

Reytinq

2011

 B3, E+, Not Prime, stabil

2012

  B3, E+, Not Prime, pozitiv

2013

B2, E+, Not Prime, stabil

2014

B2, E+, Not Prime, stabil

2015

B2, E+, Not Prime, stabil, B1 (cr)

2016

B2, Not Prime, neqativ, B1 (cr)/Not Prime (cr)

B2, neqativ, B1 (cr)/Not Prime (cr)

2017

B2, neqativ, B1 (cr)/Not Prime (cr)

B3, Not Prime, neqativ, B2 (cr)/Not Prime (cr)

2018

B3, Not Prime, neqativ, B2 (cr)/Not Prime (cr)

B3, Not Prime, pozitiv, B2(cr)/Not Prime(cr)

2019

B2,  Not Prime, stabil, B1(cr)/Not Prime(cr)

2020

B2,  Not Prime, neqativ, B1(cr)/Not Prime(cr)

2021

B2, Not Prime, pozitiv, B1(cr)/Not Prime(cr)

2022

B1, Not Prime, stabil, B2 (cr)/Not Prime (cr)

2023

B1, Not Prime, pozitiv, B2 (cr)/Not Prime (cr)