XalqOnline

Dili dəyiş

az

Depozit seyfləri

Xalq Bank Sizin üçün ən etibarlı və təhlükəsiz bir məkandır

Biz Sizə qiymətli və zinət əşyalarınızı, sənədlərinizi məxfiliyiniz qorunmaq şərti ilə Bankın depozit seyflərində saxlanılması üçün icarə xidmətini təklif edirik.

Siz Bankla Sizə uyğun olan istənilən müddət üçün müqavilə bağlayaraq seyfləri icarəyə götürə bilərsiniz. Bankın bütün əməliyyat müddəti ərzində müştərilər öz seyflərindən məhdudiyyətsiz istifadə etmək hüququ ilə təmin olunur. 

Seyfin icarə qiyməti qutunun ölçülərindən və icarə müddətindən asılıdır.

Depozit seyflərinin üstünlükləri:

  • Sizin qiymətliləriniz daim etibarlı mühafizə altındadır;

  • Seyfə giriş izni yalnız Sizə və Sizin müvəkkilinizə aiddir;

  • Seyfdə saxlanılanlar və sahibi haqda məlumatın tam konfidensiallığına təminat.

Fərdi seyfin icarə qiyməti qutunun ölçülərindən və icarə müddətindən asılıdır.

Seyf qutusunun Bankın Bakı/Sumqayıt və digər şəhərlərdə yerləşən filiallarında aylıq icarəsi 

Hündürlüyə görə seyf qutusunun ölçüsü

1-6 ay müddətinədək

7-12 ay müddətinədək

13-18 ay müddətinədək

Bakı/Sumqayıt

  Digər şəhərlər

Bakı/Sumqayıt

  Digər şəhərlər

 Bakı/Sumqayıt 

 Digər   şəhərlər

Kiçik ölçülü (min. 40 mm  x maks. 150 mm)

15 AZN 

8 AZN

12 AZN

6 AZN

9 AZN

5 AZN

Orta ölçülü (min. 151 mm x maks. 350 mm)

23 AZN 

12 AZN

18 AZN

9 AZN

14 AZN

7 AZN

Böyük ölçülü (min. 351 mm x maks. 650 mm)

30 AZN

16 AZN

24 AZN

13 AZN

18 AZN

10 AZN

  Seyfin icarəyə verilməsi üzrə şərtlər:

Tərəflərin razılaşması ilə müəyyən edilir

  Açarın itirilməsinə görə cərimə:

Seyf qutusunun açarının itirilməsinə görə
Seyf açarının itirilməsinə görə

     

250 AZN
200 AZN

Depozit seyflərinin icarəsi üzrə müqavilə öhdəliklərinin icrasının gecikdirilməsinə görə cərimə:

Seyf qutusunun boşaldılması və/və ya seyf qutusunun açarının qaytarılması üzrə öhdəliklərin icrasının gecikdirilməsinə görə

 

Seyfin boşaldılması və/və ya seyfin açarının qaytarılması üzrə öhdəliklərin icrasının gecikdirilməsinə görə

Qeyd:

  1. Məbləğlər ƏDV nəzərə alınmadan göstərilmişdir    

        2. İcarə haqqına ƏDV hesablanır

Hər gecikdirilən günə

görə 1 AZN

 

Hər gecikdirilən günə

görə 3 AZN

 

Depozit seyfləri