Onlayn məsləhətçi

Bizə təklif və iradlarınızı bildirin

Sizə zəng edək?

Sizin sifariş uğurla göndərilib.

Bank yaxın vaxtlarda 9:00-dən 18:00-dək müddətdə sizinlə əlaqə saxlayacaq.

Filliallar və bankomatlar

Filliallar və bankomatlar

Bizi tapmaq üçün ən asan yol

Uşaq yığım

Uşağınızın parlaq gələcəyi onun üçün bu gün edəcəyiniz seçimlərdən asılıdır.

Uşaq yığım əmanəti uşağınız anadan olandan 18 yaşına çatanadək onun üçün pul vəsaitinin toplanmasına kömək edir və qoyulan vəsaitin uzun müddət ərzində maksimal artımına imkan yaradır.

"Uşaq yığım" əmanət növü yatırdığınız məbləğin üzərinə illik 6%-dək gəlir qazandırır və faizlər kapitallaşdırılaraq əmanət üzrə maksimal gəlir əldə etmək imkanı yaradır.

 

Siz "Uşaq yığım" əmanəti üzrə faizlərin kapitallaşması xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Faizlərin kapitallaşması, vəsaitin üzərinə toplanan faiz gəlirlərinə görə də ümumi məbləğə faizlərin hesablanmasıdır.

Bu əmanət növü üzrə vəsaitləri yerləşdirməklə bu vəsaitləri hər ay artıra bilərsiniz. Vəsaitlərin artırılması yerləşdirilən əmanətin hər ay şəxsi vəsait hesabına çoxaldılması nəzərdə tutulur.

Məsləhətİ göstər

 

Əmanətin illik faiz dərəcəsi

6% AZN

1% USD

0.5% EUR

 

Qeyd: 100 000 EUR məbləğindən yüksək olan əmanətlər üzrə faiz dərəcələri tərəflərin razılığı əsasında müəyyən edilir.

Əmanətin müddəti

12 ay

Əmanətin minimal məbləği

1 000 AZN/USD/EUR

Əmanətin maksimal məbləği

100 000 EUR

 

Qeyd:  100 000 USD/EUR məbləğindən yüksək olan əmanətlər üzrə faiz dərəcələri tərəflərin razılığı əsasında müəyyən edilir.

Əmanətin valyutası

AZN/USD/EUR

Faizlərin hesablanması və ödənilməsi

Əmanətin müddəti bitdikdən sonra əmanət geri tələb edilmirsə, əmanətçi ilə müqavilə növbəti müddətə uzadılır (uşaq 18 yaşına çatana qədər), faizlər əmanətin əsas məbləğinə əlavə olunaraq kapitallaşır.

Əmanətin artırılması

Məhdudiyyətsiz   

Vəsaitlərin qismən çıxarılması

İcazə verilmir

Əmanətin vaxtından əvvəl çıxarılması

Əmanət vaxtından əvvəl geri götürülərsə, müştəri ilə müqavilə ləğv olunur və faizlər vəsaitlərin hesabda olduğu müddətə görə hesablanır:   
 

ƏMANƏTİN VALYUTASI

İLLİK % DƏRƏCƏSİ

3 AYA QƏDƏR

3-6 AY

6-12 AY

AZN

           faizlər ödənilmir

                                2%

     2%

USD

                  -

                        faizlər ödənilmir

    0.5%

EUR

                  -

                        faizlər ödənilmir

    0.25%


Əmanətləriniz sığortalanır!

Əlavə şərtlər

Əmanət 18 yaşına çatmamış uşağın adına açılır. Uşaq 14 yaşına çatdıqda valideynlər tərəfindən yazılı surətdə təqdim edilmiş icazə ərizəsi əsasında əmanət üzrə əməliyyatlar apara bilər.

 

Əmanət kalkulyatoru

Kapitalizasiya ilə
Kapitalizasiyasız